Ambulansedrift

Florø Skyssbåt har en fast kontrakt fram til 2022 med Helse Førde om drift av båtambulanse i Kinn kommune. Koordinering av oppdrag skjer via AMK-sentralen i Førde.

Primært er det M/S Sea Service som blir brukt som ambulansebåt. Aktre salong er fullt utstyrt til dette. Sea Service har 24-timers døgnvakt.

M/S Øyservice har eget hospital om bord, og brukes til ambulansetjeneste ved behov. Bildekket på Øyservice gjør det mulig å ta med ambulansebiler fra Florø. På øyer der kaiene har ferjelem, kan da ambulansen kjøre helt frem til pasienten.