Om oss

Selskapet Florø Skyssbåt AS ble stiftet i 2003 av Frode Valvik og Paal Skorpen. Tidligere hadde vi drevet Dagning siden 2001 – som var i et eget selskap. Dette ble fusjonert inn i Florø Skyssbåt AS på et senere tidspunkt.

Frode Valvik og hans familie har en lang historie innen bransjen. Den første rutebåten ble startet opp på 50-tallet av hans far, Hilmar Valvik, med båten M/S Kveldsol.

På slutten av 60-tallet ville Flora kommune ha mer hurtiggående ruter, og den første M/S Dagning ble kontrahert fra Brødrene Aa i Hyen. Båten ble satt inn i rute i 1970.

Den første Dagning var en trebåt. Denne ble utskiftet i 1986 av den andre Dagning, også bygget ved Brødrene Aa. Denne båten var bygget i GRP Sandwich-materiale og hadde en marsjfart på 23 knop.

I begynnelsen på årtusenskiftet kom altså Paal Skorpen med på eiersiden etter at han og Frode Valvik kjøpte M/S Dagning fra Hilmar Valvik. Året etter ble Sea Service kjøpt fra Sea Service ANS som var et selskap Magnus Liabø og Frode Valvik eide sammen.

I 2007 ble den tredje båten fra Brødrene Aa levert; M/S Øyservice.

Frode Valvik solgte aksjene sine til Paal Skorpen i 2010, men var likevel ansatt i selskapet frem til han gikk bort i begynnelsen av 2014. Frode sitt bidrag for å bygge opp selskapet er av stor og avgjørende betydning.

I 2015 fikk selskapet levert M/S Fjordservice, og i 2018 M/S Kvanhovden.

Etter den siste leveringen har vi 5 fartøy, med 14 faste ansatte. I tillegg en del vikarer.