Losbåtdrift

Florø Skyssbåt har også en fast kontrakt med Kystverket på tilbringertjeneste av loser til/fra handelsskip som skal anløpe havner i Flora, Bremanger og Vågsøy. Sea Service er tilpasset denne typen oppdrag.

I slike forbindelser blir vi også av og til engasjert av skipsagenter til buksering og fortøyning av skip til kai.

Vi har også erfaring med å utføre mannskapsskifter på handels-/offshore-fartøy som passerer Florø/Måløy, samt levering av reservedeler til fartøy underveis og lignende.

For å sjekke Kystverkets losbestillinger i Florø, klikk deg inn på denne linken her. Velg Kvitsøy under «pilot dispatch» og Florø under «pilot station»