Losbåtdrift

Florø Skyssbåt har fast kontrakt med Kystverket på tilbringertjeneste av loser til og fra handelsskip som skal anløpe havner i Kinn og Bremanger.

Ved slike oppdrag blir vi av og til også engasjert av skipsagenter til buksering og fortøyning av skip til kai.

Vi har også erfaring med å utføre mannskapsskifter på handels- og offshore-fartøy som passerer Florø og Måløy, og vi leverer reservedeler med mer til fartøy som er underveis.

I 2018 ble M/S Kvanhovden levert fra Kewatec i Finland. Dette er en ren losbåt bygget i aluminium. Båten skal betjene lostilbringertjenesten i Florø, hvor vi har en 10-års kontrakt med Bukser & Berging AS som løper til 2026.

For å sjekke Kystverkets losbestillinger i Florø, klikk deg inn på linken under. Velg Kvitsøy under «pilot dispatch» og Florø under «pilot station»